Betonářská výztuž

Betonářskou výztuž vyrábíme ve vlastní výrobně, takže jsme dostatečně pružní a akceschopní. Nejčastěji se jedná o výrobu pro námi prováděné konstrukce na klíč, ale pochopitelně i pro prodej či prodej s ukládkou.

Betonářská ocel je vyráběna na naší základně – výrobně v Praze 5 – Řeporyjích ul. Jáchymovská.
Je to velká betonová ohrada u venkovské silnice vedoucí od Makra Stodůlky dolů do Řeporyj.

Naše přednosti:

  • velmi dobré vybavení
  • betonářská ocel skladem
  • pružnost
  • dovednost a zkušenosti
  • akceschopnost

Často provádíme předvazování různých věnců, trámů, základových pasů, patek apod.

Je výhodné využít našeho systému a objednat si různé věnce, trámy, patky apod. přesně na míru a při dobré koordinaci je nechat přivézt tak, aby se hydraulickou rukou se velkým dosahem usazovaly předvázané na již připravené místo do stavby.

Betonářská ocel je zavážená Avií 12 tun s korbou délky 6,2 metru a s hydraulickou rukou Palfinger s dálkovým ovládáním s vyložením cca 10 metrů.

Betonářská ocel se používá jako výztuž do betonu. Ocelové tyče mají dvě řady žebírek, které leží naproti sobě. Žebírka šikmá v řadě jsou navzájem rovnoběžná. Ve druhé řadě se k ose tyče střídavě mění sklon žebírek. Tímto je dosaženo dokonalého spojení výztuže s betonem.

Betonářská ocel a výrobky z ní mají stejné mechanické vlastnosti.

Cenově nemůžeme úplně konkurovat velkým výrobnám, protože nenakoupíme vstupní surovinu jako oni, ale myslím, že nevýrazný rozdíl je plně vyrovnán celkovým přístupem a flexibilitou.

Protože jsme malí a náš obrat velkých průměrů byl minimální, tak vedeme výztuž pouze do průměru 20 mm. V případě jednotlivého požadavku na větší průměr, např. do trámu lze eventuelně řešit přepočtením na vyšší počet menších průměrů.

Běžná zásoba výztuže je cca 50 tun v průměrech 8 – 20 mm kvality R 10505 v délkách 12 m.
Betonářská ocel je chráněna proti dešti.

Zákazník platí pouze odvezená kg výztuže, žádný prořez či odpad se ho netýká.

Betonářská ocel a její označování odpovídá národním normám.