Opěrné zdi

Pro provádění železobetonových svislých konstrukcí /zdí/ máme střední stěnové bednění MEVA – Startec. Disponujeme cca 150 m2 tohoto bednění skladovaného v krytém prostoru.

Systémové bednění MEVA pro opěrní zdi je tvořeno dílci z kovových rámů. Rámy mají vytvarovanou drážku a jsou chráněny hranou bednícího pláště. Bednící zámek a jeho pětibodové uložení zajišťuje, že se dílce stáhnou k sobě úderem kladiva a také se tím perfektně vyrovnají.

Formovací plocha je tvořena kvalitní finskou překližkou. Povrch překližky je před každým použitím ošetřen nejlepším dostupným odbedňovacím olejem Doka-Optix. Povrchová plocha betonu je slušně rovná, skladba bednících dílců je pochopitelně viditelná. Vytvářené zdi mohou být pravoúhlé nebo v libovolném ostrém či otevřeném úhlu.

Váhově a pevnostně se jedná o bednění střední, tzn. raději s možností jeřábování, (tj.přístup) ale lze s deskami manipulovat i ručně (cca 70 kg).
Bednění převážíme nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Proto je optimální, aby byl slušný vjezd do stavby, kde budeme moci v dosahu cca 10 metrů si stěnové bednění odjeřábovat.

Co jsme schopni nabídnout?

  • provedení celého monolitického suterénu
  • opěrné zdi včetně perforovaných
  • ostatní svislé konstrukce
  • dělící a plotové zdi apod.
  • základové pasy apod.

Bednění je pravidelně ošetřováno a skladováno v kryté hale s mostovým jeřábem v naší výrobně v P-5 Řeporyjích.