Železobetonové stropy

Pro provádění železobetonových vodorovných konstrukcí – stropů – disponujeme cca 300 m2 kvalitního systémového stropního bednění DOKA včetně padacích hlav. Údržba, ošetřování a skladování je prováděno v krytém skladu na výrobní základně v Řeporyjích.

Doka stropní bednění – jedná se o ucelený systém, určitě nejkvalitnější a nejvariabilnější na našem trhu.

Nemusí jít vždy o železobetonové stropy, ale obecně o jakoukoliv vodorovnou konstrukci.

Železobetonové stropy a jejich výhody:

  • železobetonové stropy jsou tvarově stabilní
  • pod železobetonové monolitické stropy není nutné dělat ztužující věnce – tuto funkci přebírá samotná stropní deska
  • mohou se využít pro jakýkoliv půdorys, i nepravidelný
  • půdorys může mít různé rozpětí a také zatížení
  • zpevňují objekt v obou směrech
  • jsou staticky nejúnosnější
  • akustická neprůzvučnost

 

Nejběžnější postup je, že zákazník má výkres tvaru a výkres výztuže.

V případě, že projektovou dokumentaci nemá, tak je v případě jednodušších konstrukcí možno strop navrhnout na základě empirických zkušeností z množství provedených stropních desek.

Materiál (bednění) je na stavbu zavážen nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Totéž platí i pro výztuž do připraveného bednění.

Betonáž stropů je až na vyjímky prováděna čerpadly betonu, popř. pumpamixy či stacionárními pístovými čerpadly.