Železobetonové stropy

Pro provádění železobetonových vodorovných konstrukcí /stropů/ disponujeme cca 250 m2 stropního bednění systému DOKA včetně padacích hlav. Údržba, ošetřování a skladování je prováděno v krytém skladu na výrobní základně v Řeporyjích.

Doka stropní bednění – jedná se o ucelený systém, určitě nejkvalitnější a nejvariabilnější na našem trhu. Výhody systému padacích hlav se naplno projeví při odbedňování..

Nemusí jít vždy o železobetonové stropy, ale obecně o jakoukoliv vodorovnou konstrukci.

Železobetonové stropy a jejich výhody:

  • železobetonové stropy jsou tvarově stabilní
  • můžou se využít pro jakýkoliv půdorys i nepravidelný
  • půdorys může mít různé rozpětí a také zatížení
  • zpevňují objekt v obou směrech
  • jsou staticky nejúnosnější

Nejběžnější postup je, že zákazník má výkres tvaru a výztuže.

V případě, že tyto výkresy nemá, tak je v případě jednoduchých konstrukcí možno strop navrhnout na základě empirických zkušeností z množství provedených stropů.

Materiál bednění je na stavbu zavážen extradlouhou Avií s hydraulickou rukou. Totéž platí i pro výztuž do připraveného bednění.

Betonáž stropů je až na vyjímky prováděna čerpadly betonu, popř. pumpomixy.