Betonářská výztuž

Betonářskou výztuž (B500B, R 10505) vyrábíme na zakázku ve vlastní výrobně, takže jsme dostatečně pružní a akceschopní. Nejčastěji se jedná o výrobu pro námi prováděné konstrukce na klíč, ale také pro prodej či prodej s ukládkou na Vaší stavbě. Střih, ohyb a případné předvazování věnců a armokošů probíhá podle dodané projektové dokumentace nebo podle Vašich potřeb a přání.

Betonářská ocel je vyráběna na naší základně – výrobně v Praze 5 – Řeporyjích ul. Jáchymovská.

Naše přednosti:

  • vlastní kvalitní vybavení – stříhačka, ohýbačka
  • betonářská ocel skladem v průměrech 8 – 20mm
  • pružnost a akceschopnost
  • dovednosti a zkušenosti
  • vstřícnost

Rádi Vám na míru předvážeme různé věnce, trámy, základové pasy a patky apod.

Je výhodné využít našeho systému a objednat si různé věnce, trámy, armokoše, patky apod. přesně na míru a při dobré koordinaci je nechat přivézt tak, aby se naší hydraulickou rukou se velkým dosahem usazovaly předvázané na již připravené místo do stavby.

Betonářská ocel je zavážená nákladním vozidlem s hydraulickou rukou Palfinger s vyložením cca 10 metrů.

Betonářská ocel R 10505 používaná jako výztuž do betonu. Ocelové tyče mají dvě řady žebírek, které leží naproti sobě. Žebírka šikmá v řadě jsou navzájem rovnoběžná. Ve druhé řadě se k ose tyče střídavě mění sklon žebírek. Tímto je dosaženo dokonalého spojení výztuže s betonem. Pevnost této oceli v tahu je 500Mpa.

Betonářská ocel a výrobky z ní mají stejné mechanické vlastnosti.

Cenově nemůžeme úplně konkurovat velkým výrobnám, protože nenakoupíme vstupní surovinu jako oni, ale nevýrazný rozdíl je plně vyrovnán celkovým přístupem, flexibilitou a nabídkou předvázání, případně i ukládky výztuže na Vaší stavbě.

Skladem vedeme výztuž o průměrech 8 – 20 mm. V případě jednotlivého požadavku na větší průměr, např. do trámu lze eventuelně řešit přepočtením na vyšší počet menších průměrů.

Běžná zásoba výztuže je cca 50 tun v průměrech 8 – 20 mm kvality R 10505 v délkách 12 m.
Betonářská ocel je chráněna proti dešti.

Zákazník platí pouze odvezená kg výztuže, žádný prořez či odpad se ho netýká.

Betonářská ocel a její označování odpovídá národním normám.