Železobetonové stropy

Pro realizaci železobetonových stropů, trámů, průvlaků, překladů, balkónů nebo jakýchkoliv vodorovných konstrukcí disponujeme vlastním kvalitním bedněním DOKA Dokaflex, včetně padacích hlav a dostatečného množství podpíracích stojek různých délek od 1,0m do 7,0m pro různé výšky stropních konstrukcí. Jedná se o ucelený systém nosníkového bednění, které je určitě nejkvalitnější a nejvariabilnější na našem trhu.

Nemusí jít vždy o železobetonové stropy, ale obecně o jakoukoliv vodorovnou konstrukci libovolného tvaru a zatížení.

Železobetonové stropy a jejich výhody:

  • železobetonové stropy jsou tvarově stabilní
  • pod železobetonové monolitické stropy není nutné dělat pracné ztužující věnce – tuto funkci přebírá samotná stropní deska
  • mohou se využít pro jakýkoliv půdorys, i nepravidelný
  • půdorysy mohou mít různá rozpětí a také různá návrhová zatížení
  • zpevňují objekt v obou směrech
  • jsou staticky nejúnosnější
  • velmi dobrá akustická a kročejová neprůzvučnost
  • velmi dobrá požární odolnost

Nejběžnější postup je, že zákazník má od statika zpracovaný výkres tvaru konstrukce a výkres výztuže. Vpřípadě, že projektovou dokumentaci nemá, tak je u jednodušších konstrukcí možno strop navrhnout na základě empirických zkušeností z množství provedených stropních desek, případně máme spřáteleného statika, který si s výpočtem a návrhem poradí.

Materiál (bednění a betonářská výztuž) je na stavbu zavážen nákladním vozidlem s hydraulickou rukou.

Betonáž stropů je prováděna čerpadly betonu, popř. pumpamixy či stacionárními pístovými čerpadly. Hutnění ukládaného betonu vibrováním je samozřejmostí.

V případě zájmu je možné použít nové bednící desky a dosáhnout tak ještě vyšší – pohledové kvality povrchu betonu.