Železobetonové stropy

Pro provádění železobetonových vodorovných konstrukcí – stropů, trámů, průvlaků, překladů, balkónů apod. – disponujeme cca 300 m2 kvalitního systémového stropního bednění DOKA včetně padacích hlav.

DOKA Dokaflex – jedná se o ucelený systém nosníkového bednění, určitě nejkvalitnější a nejvariabilnější na našem trhu.

Nemusí jít vždy o železobetonové stropy, ale obecně o jakoukoliv vodorovnou konstrukci libovolného tvaru a zatížení.

Železobetonové stropy a jejich výhody:

  • železobetonové stropy jsou tvarově stabilní
  • pod železobetonové monolitické stropy není nutné dělat pracné ztužující věnce – tuto funkci přebírá samotná stropní deska
  • mohou se využít pro jakýkoliv půdorys, i nepravidelný
  • půdorysy mohou mít různá rozpětí a také různá návrhová zatížení
  • zpevňují objekt v obou směrech
  • jsou staticky nejúnosnější
  • akustická/kročejová neprůzvučnost

Nejběžnější postup je, že zákazník má od statika vypracovaný výkres tvaru a výkres výztuže.

V případě, že projektovou dokumentaci nemá, tak je u jednodušších konstrukcí možno strop navrhnout na základě empirických zkušeností z množství provedených stropních desek.

Materiál (bednění i betonářská výztuž) je na stavbu zavážen nákladním vozidlem s hydraulickou rukou.

Betonáž stropů je prováděna čerpadly betonu, popř. pumpamixy či stacionárními pístovými čerpadly. Hutnění ukládaného betonu vibrováním je samozřejmostí.

V případě zájmu je možné použít nové bednící desky a dosáhnout tak ještě vyšší – pohledové kvality povrchu betonu.